Deel ervaringen voor een democratischer UVV Voetbal!

UVV Voetbal is een prachtige club in hartje Leidsche Rijn met een historie om trots op te zijn. 

De afgelopen jaren gaat de club echter gebukt onder groeiende kritiek, frustraties onder leden met een leegloop tot gevolg. Deze situatie past niet bij een club met de rijke achtergrond die er is. Dit alles heeft te maken met een aantal veranderingen, keuzes en inzichten waar het bestuur en een deel van de leden niet op dezelfde lijn zit. 

Er zijn meerdere initiatieven geweest om een positieve lijn te vinden maar vooralsnog steeds zonder een wenselijk resultaat. Dit platform dient om meer inzicht te bieden voor leden (en betrokkenen) over de situatie en geschiedenis ervan. Tevens wensen we tot oplossingen te komen waardoor bestuur en leden niet meer tegenover elkaar staan maar samen werken naar een mooiere club.

De huidige situatie is dat 70% van de leden geen stemrecht hebben, opmerkelijk dat de meerderheid van de betalende leden dus niets te zeggen hebben. 

Ervaringen over de club kunnen hier op het forum gedeeld worden en zijn essentieel om te kijken waar verbeteringen te behalen zijn voor een nog mooiere toekomst voor UVV Voetbal!

Laten we samen bouwen aan de toekomst!

Start de discussie

UVV, een club van deze tijd!