Forum

Een vereniging als UVV valt of staat met de leden. De leden zijn de club, ze betalen, zijn betrokken, bepalen de cultuur en moeten het warme clubgevoel hebben bij de vereniging. Wanneer dat stopt, zullen leden voor andere verenigingen kiezen. Dat hebben we vorig jaar gezien en we zien dat ook dit jaar weer een groot verloop te verwachten is.

Door leden weer centraal te zetten denken we dat de club de situatie zou kunnen keren. Het blijkt echter niet eenvoudig om een cultuuromslag binnen UVV te organiseren. Vandaar deze website en de vraag om jullie input in het forum.

Graag met respect voor ieders mening en zonder te schelden of te beledigen. Negatieve of beledigende opmerkingen verwijderen wij van dit forum.

Meldingen
Alles wissen

Over UVV Voetbal Forum

Bestuur UVV Voetbal treedt af
Laatste bericht info

ALV 17 september

Op 2 september 2020 is dit bericht op de website geplaatst door de nog steeds zittende voorzitter. Convocatie ALV 17 september 2020 Nog steeds zijn wij gehouden aan de Coronaregels, opgesteld en voorgeschreven door de overheid. Dat wil zeggen dat we onder andere gehouden zijn aan 1.5 meter afstand. Omdat wij de vergadering het liefste fysiek doen, vragen wij onze leden zich aan te melden, zodat het bestuur kan beoordelen of dit kan. Dit kan via de mail secretaris@uvv-voetbal.nl . Stemgerechtigde leden hebben dan ook voorrang en ontvangen een bevestiging die geldt als registratie en ‘’toelatingsbewijs’’ voor de ALV. Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst. Ook verzoeken wij degenen die later besluiten toch niet te komen zich af te melden, zodat wij iemand anders kunnen toelaten, wat zeker in het geval van overinschrijving fijn is. Voetbal mag het deel voor de schuifwand aan de kant van de sporthal hiervoor gebruiken. Wij verzoeken onze leden dan ook zich op te geven bij het secretariaat, voor vrijdag 11 september 18.00 uur. De financiële stukken zijn eveneens bij het secretariaat op te vragen en zijn vanaf woensdag 16 september beschikbaar. Het spreekt voor zich dat als de situatie rondom Covid-19 wijzigt wij passende maatregelingen zullen moeten nemen. Convocatie Algemene Ledenvergadering voetbal donderdag 17 september 2020, aanvang 20.00 uur. Agenda 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Vaststellen Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 juli 2020 Vaststellen aanvullende paragraaf (inbreng raadsman Coolen) punt 4, uit de vergadering van 13 mei. 4) Vaststelling agenda 5) Jaarverslag 2019-2020 - Verslag kascommissie - Decharge bestuur 6) Benoeming kascommissie 2020-2021 7) Voortgang stemrecht procedure 8) Bestuursverkiezing Ter vervanging van het bestuur dat op 7 juli is afgetreden en tot nu demissionair is aangebleven om de lopende zaken af te handelen is er een nieuw bestuur geformeerd. Dit bestuur moet worden gekozen door de algemene vergadering. Alleen vice voorzitter/jeugdvoorzitter Ouchene is overgebleven uit het oude bestuur. Hij stelt onderstaande formatie ter stemming voor: Voorzitter: Youssef Ouchene ( 1 jaar ) Secretaris: Matt Göbbels Penningmeester: Marco de Neef Bestuurslid (voetbalzaken); Roemer Coolen Bestuurslid (ledenzaken) Stefan van Essen Bestuurslid (Communicatie en Marketing): Niels Wiertz. Bestuurslid (Commerciële zaken) : Danny Schoenmakers Procedure kandidaatstelling: Conform artikel 12 uit de statuten wordt hierbij de mogelijkheid tot kandidaatstelling door de leden van de Algemene Ledenvergadering geopend Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dienst schriftelijk tot 24 uur voor de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris te geschieden, ondertekend door tenminste 5 stemgerechtigde leden en dient vergezeld te zijn van een ondertekenende akkoordverklaring van de kandidaat. 9) Beleid- en organisatiestructuur nieuwe bestuur 10) Rondvraag 11) Sluiting Wat vinden jullie hiervan?

Onderwerpen: 1  |  Berichten: 2

Nu even iets meer le...

UVVmoetanders

Bericht van het bestuur UVV voetbal dat treedt af

Kijk voor het volledige bericht op: https://www.uvv-voetbal.nl/bestuur-uvv-voetbal-treedt-af/

Onderwerpen: 2  |  Berichten: 3

De AVL van 17 septem...

UVVmoetanders

Pers
Laatste bericht info

Democratie binnen verenigingen

Volgens Hoogleraar Olfers

Onderwerpen: 1  |  Berichten: 5

Democratie binnen ve...

UVVmoetanders

Artikel telegraaf 26 mei 2020

Met een reactie van de voorzitter op het forum

Onderwerpen: 2  |  Berichten: 29

En nu weer in het AD

UVVmoetanders

20-06-2020 Artikel AD: Selectie UVV nog lang niet op oorlogssterkte

20-06-2020 Artikel AD: Selectie UVV nog lang niet op oorlogssterkte door Moreno Versteeg.

Onderwerpen: 1  |  Berichten: 4

Selectie UVV nog lan...

UVVmoetanders

UVV Voetbal democratisch
Laatste bericht info

7 juli ALV bij UVV Schrijf je in!

Op 7 juli is er een nieuwe ALV bij UVV. Schrijf je in!

Onderwerpen: 2  |  Berichten: 3

Hier staat alle info...

UVVmoetanders

De toekomst van UVV
Laatste bericht info

Wat kan er beter?

Onderwerpen: 3  |  Berichten: 15

Hoe verder?

UVVmoetanders

Hoe hoog wordt de contributie nu er ruim 200 leden weg zijn?

De geruchten gaan dat er dit seizoen al 200 leden zich hebben uitgeschreven bij UVV. De kosten en gederfde inkomsten zullen verdeeld moeten worden onder de leden die blijven. Toch geen verdubbeling zeker?

Onderwerpen: 1  |  Berichten: 6

Verdubbeling vrijwil...

UVVmoetanders

Cadeau Wander Brummel

*Cadeau Wander Brummel* Wander vertrekt deze zomer bij UVV. Ja, je leest het goed: Wander vertrekt. Even los van de redenen en de huidige situatie bij onze club, willen wij Wander niet zomaar laten gaan. Inmiddels wordt Wander door verschillende mensen op persoonlijke noot al bedankt, maar het leek ons goed om juist ook als ware Wander-fans hem iets cadeau te doen. De bekende Rituals-pakketten zullen wij zeker niet vergeten, maar waar dit bericht om gaat is het volgende: Wij willen een groot boek kopen om iedereen die Wander een warm hart toedraagt, ruimte te geven voor een persoonlijke tekst. Een handgeschreven tekst is natuurlijk het meest persoonlijk, maar de verwachting is dat er super veel animo zal zijn, dus handgeschreven teksten bundelen wordt dan behoorlijk onpraktisch. Daarom vragen wij iedereen met interesse een mail te sturen naar cadeauwander@gmail.com. Je zal een bevestiging ontvangen als wij de mail hebben ontvangen. Alle teksten die voor vrijdag 12 juni 17.00 binnen zijn zullen wij meenemen in het boek. Toch nog even over Wander.. Wander loopt sinds het begin van UVV - Leidsche Rijn bij onze club. Hij heeft verschillende functies bekleed, maar uiteindelijk is Wander uitgegroeid tot hét gezicht van UVV. Iedereen die iets bij UVV in de jeugd heeft gedaan, heeft met Wander te maken gehad: als trainer, als coördinator, als hoofd jeugdopleiding, als mentor, als begeleider, als vraagbaak, als materiaalman, als kindervriend, als terreinchef, als duizendpoot en bovenal als absolute geweldenaar. En, dat deed hij niet alleen in de zomermaanden, maar het hele jaar door. Dus.. mailtje naar cadeauwander@gmail.com en let op: je stuk wordt pas geplaatst als je een bevestiging hebt ontvangen! Vraag hier dus naar als dit niet is gebeurd. Oh ja, mocht je ook nog leuke foto's hebben van Wander of waar hij iets mee te maken heeft, dan ontvangen wij die ook graag!! Groeten! Zomaar wat UVV'ers.

Onderwerpen: 1  |  Berichten: 5

Dus.. een mailtje na...

UVVmoetanders

UVV, een club van deze tijd!

Blijf of de hoogte via 

onze socials of mail!