Forum

Een vereniging als UVV valt of staat met de leden. De leden zijn de club, ze betalen, zijn betrokken, bepalen de cultuur en moeten het warme clubgevoel hebben bij de vereniging. Wanneer dat stopt, zullen leden voor andere verenigingen kiezen. Dat hebben we vorig jaar gezien en we zien dat ook dit jaar weer een groot verloop te verwachten is.

Door leden weer centraal te zetten denken we dat de club de situatie zou kunnen keren. Het blijkt echter niet eenvoudig om een cultuuromslag binnen UVV te organiseren. Vandaar deze website en de vraag om jullie input in het forum.

Graag met respect voor ieders mening en zonder te schelden of te beledigen. Negatieve of beledigende opmerkingen verwijderen wij van dit forum.

Artikel Telegraaf 2...
 
Notifications
Clear all

[Belangrijk] Artikel Telegraaf 26 mei 2020  

Pagina 1 / 2
  RSS
overuvvvoetbal
(@overuvvvoetbal)
Lid Admin

Vandaag is het volgende artikel gepubliceerd in de Telegraaf.

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 8:03 am
Clubbelang
(@clubbelang)
Active Member

Een zwarte bladzijde, veroorzaakt door wie dan?

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 8:42 am
UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member

De discussie is dat er een petitie is omdat de meerderheid geen stemrecht krijgt van het bestuur. Reactie van de voorzitster; "leden konden stemmen op de ALV". De meerderheid niet dus, dat is het hele punt.

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 9:27 am
GoodGovernanceUVV
(@goodgovernanceuvv)
Active Member

Het is uitermate jammer om te lezen dat UVV zich weer van haar slechte kant laat zien, nu door middel van nota bene de Telegraaf. Terwijl de rest van Nederland zich op allerlei manieren aanpast aan de Corona-periode, blijven steeds wisselende gremia binnen UVV zich druk maken om elkaar en hun positie op de apenrots. Dit vindt plaats in een tijd waarin iedere zichzelf respecterende (voetbal)vereniging steeds vaker van mening is dat zij er is voor en door leden. 

Tegen deze achtergrond en na een verdieping in de stukken van de in het artikel genoemde ledenvergadering is het eerste beeld van UVV welhaast potsierlijk. Het is het beeld waarbij het ogenschijnlijk juridisch gekletter van een aantal geschorsten het jammerlijk aflegt tegen het bestuurlijk gestuntel van in ieder geval een deel van het bestuur. Uiteraard, een aantal zaken valt niet goed te praten en daar mogen zeker standjes voor gegeven worden aan de betreffende geschorsten. Dit betekent echter niet dat zij niet te goeder trouw hebben gehandeld; zij kwamen op voor het democratisch samenlevingsprincipe dat in de krochten van deze vereniging blijkbaar nog niet is doorgedrongen. Sterker nog, waarschijnlijk was de nood zo hoog dat de geschorsten de stappen hebben gezet zoals ze die gezet hebben; anders doen mensen dit niet. Tussen de regels door lezend dat een soort van bestuurlijk gerommel de rode draad vormt in de (recente) historie van UVV, is het logisch dat de geschorsten deze stappen hebben gezet en lijkt het erop dat mensen met een afwijkende visie wederom categorisch buitengesloten en afgeserveerd worden. Ook de zogenaamde 'coupeplegers' van twee jaar geleden zijn met de staart tussen de benen bij UVV vertrokken om hun voetbalheil elders te zoeken. 

In het artikel wordt gesproken over een cultuur-issue, maar feitelijk hebben we te maken met het vraagstuk rondom Good Governance. Als we het artikel zien als de (voorlopige) apotheose in een jarenlange strijd binnen UVV, dan is het bestuur blijkbaar niet in staat geweest om iedereen in het gareel te krijgen. Er rest dan niets anders dan dat het bestuur (incl. andere 'besmette' persoonlijkheden) de eer aan zichzelf houdt en de ruimte geeft voor een tijdelijke groep van externe en onafhankelijke personen die, onder begeleiding van KNVB-professionals, UVV weer maken tot een leuke vereniging voor en door leden. 

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 4:25 pm
JvZ1619
(@jvz1619)
Active Member

@goodgovernanceuvv ik ben het helemaal met je analyse eens. Er ontbreekt zeer zeker een goede governance. Je zegt in je stuk dat de oplossing is dat het bestuur cs de eer aan zichzelf zou moeten houden. Dat zou iedereen denk ik heel fijn vinden, maar gezien de houding van het bestuur tot nu toe lijkt dat een utopische gedachte. Heb je een suggestie hoe dat binnen de huidige governance (hoe gebrekkig deze governance ook is..) dan toch gerealiseerd zou kunnen worden? Is dat op een of andere manier af te dwingen?

Geplaatst door: @goodgovernanceuvv

Er rest dan niets anders dan dat het bestuur (incl. andere 'besmette' persoonlijkheden) de eer aan zichzelf houdt en de ruimte geeft voor een tijdelijke groep van externe en onafhankelijke personen die, onder begeleiding van KNVB-professionals, UVV weer maken tot een leuke vereniging voor en door leden. 

 

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 6:38 pm
What_s_in_a_name
(@what_s_in_a_name)
Active Member

Heldere weergave van de situatie bij Uvv . Pijnlijk om zo opgesomd te zien hoeveel mensen in de afgelopen 2 jaar vertrokken zijn. 

Eens met dat het bestuur de eer aan zichzelf zou moeten houden en zou moeten opstappen. Maar dat zie ik niet gebeuren helaas. 

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 7:29 pm
GoodGovernanceUVV
(@goodgovernanceuvv)
Active Member

@jvz1619 Goede vraag van jouw kant, maar ik twijfel sterk eraan of iets afdwingen de club duurzaam gaat helpen. Dan verlaag je je feitelijk tot het conflictmodel dat een deel van het huidige bestuur nu ook inzet. 

De huidige governance bij de club ken ik niet, daarvoor zit ik veel te kort bij UVV. Het woord governance heeft vele betekenissen en ken ik vooral uit de cultuursector waar men zich moet houden aan de Code Cultural Governance. Volgens die code mag een bestuur niet samengesteld zijn van mensen die elkaar privé goed kennen. Die code schrijft ook voor dat er waarborgen dienen te zijn ter voorkoming van belangenverstrengeling of in ieder geval de schijn daartoe. Ik weet niet hoe dat allemaal zit bij UVV. Dan zou je een forensic accountant naar binnen moeten schuiven om dat te onderzoeken. Ik heb het woord governance met name gebruikt om aan te geven dat er sprake lijkt van op zijn minst rommelig bestuur. 

Interessant trouwens is dat het bestuur een juridisch zwaargewicht ( https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Marjan_Olfers ) heeft ingezet als onafhankelijk voorzitter van de ALV. Ik vraag me dan af waarom zo'n hot shot nodig is in een ordinair conflict tussen mensen. Wie betaalt zo'n mevrouw dan? Zij kost minimaal 1 senior lidmaatschap per uur. Ik mag hopen dat zij niet uit de clubkas is betaald.

Terug naar jouw vraag hoe eea af te dwingen. Ik moet daar echt een nachtje over slapen. Blijkbaar zijn er leden die mogen stemmen en leden die niet mogen stemmen. Dan zou je dus kunnen uitvogelen of er onder de mensen met stemrecht een meerderheid te vinden is voor een breder stemrecht. Het artikel in de Telegraaf suggereert dat een stel oudgedienden de dienst uitmaakt. Dus ik weet niet of daar een meerderheid te vinden is. Misschien is Marco van Basten wel erelid en kunnen we hem eens vragen wat ie vindt van de gang van zaken bij de club waaruit hij is voortgekomen. 

This post was modified 4 maanden geleden by overuvvvoetbal
ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 7:58 pm
Commissielid
(@commissielid)
Active Member

Wat ik als commissielid erg vervelend vindt is dat ik 'gewaardeerd' wordt voor mijn inzet, maar als ik wil meestemmen, als ik wil meepraten ,dan mag ik dat niet want ik ben geen lid.

Ik word alleen gezien als een 'uitvoerende tak' van het bestuur. Doe dit, doe dat. De tijd dat ik op school zat en de meester mij dicteerde en ik foutloos dat moest overschrijven is voorbij. Zo ben ik wel door het bestuur behandeld in mijn commissie. Schrijf dit zo op en deel het...ik ben geen domme typmiep....Ik word er boos en verdrietig van

 

Dus ja: er is onrust maar er is ook een cultuurissue. Gaan we als volwassen met elkaar om of beschouw je vrijwilligers als uitvoerend personeel. Ik weet wel waar ik voor zou kiezen als UVV...alleen mag ik niet meestemmen dus heeft het weinig zin

ReageerCitaat
Geplaatst : 28/05/2020 11:43 am
GoodGovernanceUVV
(@goodgovernanceuvv)
Active Member

Als kleuters behandeld worden is een van de meest vreselijke dingen die je als volwassene kunnen gebeuren. Ik heb de voorzitter wel eens met vrijwilligers horen praten, dat klonk behoorlijk hiërarchisch. Maar ja, de context van zo'n gesprek ken je op dat moment niet, dus misschien had ze een reden om mensen zo toe te spreken, maar echt fijn klonk het allemaal niet. 

Afgelopen dagen heb ik me eens verdiept in de situatie, wat mensen gesproken binnen en buiten UVV, want de situatie intrigeert me wel ontzettend. Er wordt namelijk geschreven dat de geschorsten niet aan mediation wilden meewerken, terwijl de geschorsten juist mediation in gang wilden zetten. Dus dat klopt al niet met elkaar. Dus een van die partijen jokkebrokt er knetterhard op los. Ik hoor ook dat een deel van het bestuur en de mensen met wie zij zich omringen al jaren onder vuur liggen. Op een gegeven moment stop je dan toch? Of hebben deze mensen bepaalde belangen of een hogere opdracht die wij niet kunnen zien als voetbalouders? Misschien zijn ze wel.met iets moois bezig.

Een van de trainers vertelde iemand anders die ik dan weer via via ken dat er in deze periode meer dan 400 leden zijn opgestapt. Hoe gaan ze dat financieel opvangen? Of is dat de reden dat Wander moest opstappen? Ruimte maken op de begroting. Ze zullen Wander, hoe norsig hij soms ook kon zijn, nog vaak missen. 

Het is gewoon jammer dat het zo moet lopen. UVV is hierin echter niet uniek, bij vrijwel iedere amateurclub speelt dit. Roddel en achterklap, elkaar het licht niet in de ogen zien en vriendjespolitiek. Uiteindelijk gaat het ten kosten van het voetbalplezier van talenten die systematisch over het hoofd worden gezien. Marco van Basten was gelukkig zo goed dat ie daarvoor UVV niet nodig had. 

ReageerCitaat
Geplaatst : 28/05/2020 2:31 pm
RealUVVer
(@realuvver)
Active Member

Het is zo jammer dat het zo moet lopen. UVV is hier ook zeker niet uniek in, echter is dat juist iets waar plannen voor lagen binnen de club. Volgens mij is een samenwerking met FC Utrecht iets waar door je stappen kan maken, helaas zie ik hier weinig in terug. En een pedagogisch beleid waar volgens de bezorgde ouders niet naar werd omgekeken had ook zeker de club verbeterd.  (zie artikel telegraaf)

En als je vrijwilligers bij de club moet betrekken, dan moet je ervoor zorgen dat er aandacht voor is en dat iedereen gelijke rechten en plichten heeft, niet alleen gelijke plichten. Dat betekent volgens mij een gezellige kantine, duidelijk beleid voor het helpen van de club en het creëren van duidelijkheid en rust. Geen van allen is nu aanwezig.

Het roddelen is een heuze cultuur issue en heeft te maken met de oudjes, het haantjes gedrag en het feit dat mensen die willen worden betrokken vaak worden buitengesloten. Het lijkt bijna alsof je geen kritiek mag uiten, dat is heel kwalijk. En als je dan wil stemmen of aanwezig zijn bij een ALV, dan mag dat niet. Te gek voor worden. Zeker als je kijkt naar de definitie van een vereniging:

"De hoogste macht in een vereniging ligt bij de ledenvergadering, waar ieder lid in principe één stem mag geven."

ReageerCitaat
Geplaatst : 28/05/2020 3:56 pm
UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member

Het klopt dat het handelen van het bestuur al een aantal jaren behoorlijk onder vuur ligt. Steeds wanneer er commentaar is worden de betrokkenen afgezet, geroyeerd of weggepest. In de afgelopen jaren is dat geëscaleerd met als gevolg dat heel veel leiders en trainers er geen zin meer in hadden. In plaats van deze mensen met hart voor de club en veel inzet te koesteren zijn ze bewust neergezet als 'rotte appels'. Met het vertrek van veel van deze goede mensen zijn ook complete teams vertrokken of leeggelopen. Ook dit jaar lijkt dat weer te gaan gebeuren. Vorig jaar is er zelfs sprake geweest dat mogelijk een groot deel van het meidenvoetbal niet meer bij UVV wilde blijven. Uiteindelijk lijkt dat met een sisser te zijn afgelopen maar het laat zien dat de onrust zich niet beperkt tot 1 team of 1 afdeling.

Als gevolg van het slechte management is het bestuur steeds meer de aanval gaan kiezen tegen de leden. Niet alleen tegen de leden die zich uitspreken maar ook tegen de rest van de leden die de club 'bij elkaar moeten houden'. Het bestuur is steeds meer bezig het eigen puin te ruimen en minder met het besturen van de vereniging. Ieder zelf respecterend bestuur weet wanneer er zoveel onvrede is, het tijd is om plaats te maken. De voorzitster heeft dat na veel gedoe ook gedaan waarna er een optie was om schoon schip te maken. Bij UVV is echter alles mogelijk en in eens zonder vorm van benoeming was ze terug. Gebruikelijk kan dat niet maar dit is UVV. 

Het huidige bestuur heeft wel en erg dikke huid en een timmerfabriek voor het hoofd, anders valt deze situatie niet te verklaren. Saamhorigheid en onderlinge band groeit wanneer er een gemeenschappelijke vijand is, kijk hoe Trump het doet. Alleen bij een vereniging moet die gemeenschappelijke vijand vooral niet je eigen bestuur zijn.

ReageerCitaat
Geplaatst : 29/05/2020 8:54 am
JvZ1619
(@jvz1619)
Active Member
Het is 31 mei. Officieel de laatste dag van het huidige seizoen. De laatste dag dus ook om je lidmaatschap op te zeggen. Iets waartoe wij wij al een tijdje geleden hebben besloten vanwege de teleurstellende (schandalige) gang van zaken binnen UVV. We zijn meer dan 10 jaar actief geweest bij Uvv, zowel op het veld als daarbuiten. Dit is mijn laatste post. Het boek UVV gaat dicht. 

 

Gisteren werden we bevestigd in ons besluit om UVV te verlaten toen we de mailing vanuit het bestuur ontvingen. We hebben het juiste besluit genomen want dit bestuur toont op geen enkele manier dat ze wel invulling gaan geven aan hun mooie (maar lege) woorden als “transparantie" en "de club is er voor de leden". De mailing begint met een onsamenhangend verhaal over een samenwerking voor het meidenvoetbal. Volgens mij niet meer dan het beschikbaar stellen van onze velden voor een voetbalschool (UVVA) voor meiden. Op zich prima, maar die meiden zijn geen lid van UVV.  https://www.uvv-voetbal.nl/uvv-en-uvva-zetten-de-stap-naar-een-regionale-jeugdopleiding-voor-meiden/

En daarna wordt er bijna tussen neus en lippen door gemeld dat het bestuur besloten heeft dat het eerste op zaterdag gaat spelen (zonder dat met de leden te bespreken), omdat dat de voorkeur had van de spelers. https://www.uvv-voetbal.nl/uvv-eerste-elftal-gaat-op-zaterdag-spelen/

Wie bepaalt hier het beleid van de club? Het bestuur duidelijk niet en de leden wordt al helemaal niets gevraagd! Wel blijft, zo staat te lezen, UVV een zondagclub omdat de rest van de seniorenteams op zondag blijven spelen. Voor de duidelijkheid: er zijn nu 6 seniorenteams waarvan er volgend jaar 2 op zaterdag spelen (waaronder het eerste) en slechts 4 (als die tenminste allemaal in stand blijven) op zondag uit zullen komen. Dat kan je met droge ogen geen zondagclub noemen.. Bovendien is dit in de afgelopen jaren een behoorlijk discussiepunt (breekpunt) geweest binnen de club (5 jaar geleden moest en zou UVV van de zaterdag af om naar zondag te verhuizen), en nu besluit het bestuur dat zomaar even zonder inspraak van de leden, omdat de spelersgroep dat graag wil...

Dan wordt er gesteld dat het bestuur een “fantastisch plan” heeft neergelegd voor dat 1e team, waarin alles “top is geregeld”. Dat moeten we dan blijkbaar allemaal maar aannemen want dat plan is ook nooit aan de leden voorgelegd en sterker nog: ook nu (achteraf) wordt dat plan niet gedeeld met de leden. 

En dan zijn er nog zaken die niet in deze nieuwsbrief benoemd zijn die je toch wel zou verwachten van een fatsoenlijke en transparante vereniging. Ik noem er een paar: 

 • Status Corona en voetballen
 • Terugkoppeling uit de laatste ALV (nog altijd niets gehoord vanuit het bestuur hierover….)
 • Einde seizoen (praktische zaken, zoals inleveren materialen; uitschrijven/overschrijven)
 • Nieuwe trainers volgend seizoen
 • Contributie voor komend seizoen
 • ...
De club UVV en de leden verdienen zo veel beter. 
This post was modified 4 maanden geleden by JvZ1619
ReageerCitaat
Geplaatst : 31/05/2020 5:30 pm
UVVerinhartennieren
(@uvverinhartennieren)
New Member

Hallo @JvZ1619

Jammer dat je weggaat maar ik begrijp het. Wij gaan ook weg (ook al ben ik dan geen lid, als voetbalouder voelde ik me wel zo). Maar niet voordat ik dit verhaal gedeeld heb.

Ik heb de afgelopen weken steeds vaker gehoord dat de problemen bij UVV vooral komen door iemand die ik voor het gemak X ga noemen. Iemand die het bestuur op de achtergrond aanstuurt en vaak als exponent van de crisis bij UVV genoemd wordt. Omdat ik veel over X gehoord heb en de verhalen herkende van zijn acties (mede omdat ik zijdelings betrokken ben met het elftal waar de tweede zoon van deze X speelde) ben ik gaan rondvragen de afgelopen weken. Dat is een van de redenen waarom ook ik nu wegga. Als deze man bij UVV blijft dan gaat het de komende jaren nog slechter met UVV.

Ik heb dus contact gezocht met (ex-)bestuursleden, (ex-) spelers van UVV en andere voetbalouders en heb geruchten gehoord en feiten gezien. De feiten zijn uit notulen van bestuursvergaderingen die ik heb mogen inzien. Opmerkingen over betalingen komen uit gesprekken met jongens uit het voormalige eerste elftal. De geruchten komen van verhalen die ik niet kan toetsen maar die wel het verhaal bevestigen.

De feiten die ik wil delen zijn

 1. Betalingen door X onder de tafel aan spelers uit de teams van zijn zonen
 2. Het 'kopen' van betere spelers van buiten zodat de teams van zijn zonen beter worden
 3. Het doorgaan met betalingen aan spelers terwijl dit zou stoppen
 4. Financiele transparantie en de zoon van X die nu penningmeester is geworden...
 5. De rol van X bij de sponsorcommissie waarmee buiten het bestuur om geld betaald wordt

1. Het eerste feit is dat de X twee jaar geleden minimaal vier jongens geld heeft gegeven om bij het eerste elftal te komen spelen. Dat wist het bestuur niet, dat toen al onder leiding van deze voorzitter stond. En die betalingen zijn teruggedraaid. Er is toen afgesproken dat er geen direct geld meer betaald zou worden door de X. Uit de notulen blijkt niet dat hij geschorst was.  Maar uit gesprekken met aanwezige bestuursleden uit die vergadering blijkt het tegendeel. De voorzitter heeft in ieder geval gezegd dat de X een jaar lang geen rol meer mocht spelen bij UVV. Dan is het raar dat deze X nu zo’n grote rol heeft (sterker hij schijnt het bestuur verdedigt te hebben tijdens de laatste ALV terwijl hij niet in het bestuur zit…en het bestuur dat vertrouwen vroeg heeft haar mond niet open gedaan…ook een rare situatie).

2. Het tweede feit heb ik zelf meegemaakt. Ik had al vaker het idee dat deze X zich te vaak bemoeide met de opstelling van elftallen waarin zijn jongste zoon speelde (een keer kwam er een “betere” keeper van buiten terwijl we toch eigen jeugd de kans willen geven, maar X wist de trainer te overtuigen omdat dat het beste voor ‘het team was). Daarover werd 'langs de lijn' schande gesproken. Het paste niet in het beleid en je gaat zo niet om met je eigen teamspelers.

3. Het derde feit is dat de betalingen onder de toonbank door zijn gegaan. Verschillende jongens zijn in de afgelopen jaren naar UVV gekomen om het eerste te versterken omdat ze geld kregen (handje contantje) van deze meneer. En dat speelde ook al blijkbaar in de jaren daarvoor, in selectie elftallen waarin de oudste zoon van deze meneer actief was. Omdat niet iedereen in het team geld kreeg gaf dat soms scheve ogen. Er zijn nu nog spelers in het eerste die zeggen dat ze geld hebben gekregen van X . Ze willen dat niet met naam bevestigen maar het is meerdere keren gebeurd. Ze zeggen dat de voorzitter dat weet. Los van het feit of je dit beleid wil voeren is het ook niet gunstig. Gezien het feit dat er 21 spelers uit het eerste vorig jaar zijn vertrokken en dat er van de nieuwe spelers als weer 11 spelers niet meer bij UVV in het eerste spelen is dat blijkbaar geen succesvolle aanpak gebleken. Vorig jaar heeft het eerste een keeper gekocht voor 1500 euro. Dat geld is rechtstreeks aan hem betaald. Waar kunnen we dat vinden in de financiële huishouding (die online niet te vinden is voor ouders van leden...). Deze keeper is inmiddels weer weg, dus ook dat was geen succesvolle aankoop. Wat je doet is misschien (op het oog) betere spelers kopen maar je stopt de doorstroming van je eigen spelers. Dat kan toch niet het beleid zijn?

4. Het vierde feit gaat over het vertrek van de vorige penningmeester. Als je verder navraagt dan blijkt dat de vorige penningmeester (die bij de Belastingdienst werkt) zich zorgen maakte om de betalingen. Sommige betalingen weten “verhuld” in vrijwilligersvergoedingen. Die vergoeding werd dan betaald aan bijvoorbeeld de vrouw van X die dat dan weer (waarschijnlijk) cash gaf aan een speler. Er zijn bewijzen dat de vrouw van X een vrijwilligersvergoeding van 1500 euro kreeg maar waarvoor is niet duidelijk. Ik zou van de vorige penningmeester graag horen welke bezwaren hij heeft gemaakt bij deze betalingen en of deze betalingen, nu hij weg is, nog steeds zo gedaan worden. Het feit dat deze penningmeester opgevolgd is door de zoon van X als penningmeester maakt het niet transparanter. 

5. Het vijfde feit is dat een aantal jaar geleden de stichting vrienden van UVV opgeheven. Deze stichting regelde aparte sponsoren voor vooral het eerste elftal. De stichting is opgeheven omdat het niet meer transparant was wat er met het geld gedaan werd. En voor wie dat geld geoormerkt was. Het toenmalige bestuur vond dat ze geen grip had op de zaak. Het is dus logisch dat die stichting is opgeheven. Maar er is nu sprake van een “vrienden van UVV” commissie (de sponsorcommissie claimt deze te doen) die geen juridische entiteit is, die geld ophaalt ten dienste van het eerste en waarvan de voorzitter dezelfde X is. Niet echt een constructie waarmee je transparant als bestuur kan besturen. Want dat betekent dat gelden (voor spelers/trainers/adviseurs) rechtstreeks naar het eerste elftal gaan en dat het bestuur daar geen invloed op heeft.

Er zijn nog meer geruchten en voorvallen geweest die ik de afgelopen weken gehoord heb maar die zijn niet allemaal door anderen bevestigd, en kan ik ook niet hard maken. En dan heb ik het over onduidelijke betalingen aan technische staf en bestuursleden door X, het breken van het briefgeheim, het manipuleren van teksten, het doen van ongefundeerde beschuldigingen, enz. enz. Meneer X is niet geliefd kan ik zeggen. Nogmaals, dat zijn geruchten maar het past wel in de lijn die ik van andere ouders en spelers en ex bestuursleden en bestuursleden gehoord heb.

Wat ik weet is dat niet veel ouders erg blij zijn met de rol van deze X en dat er verschillende teamgenootjes vertrokken zijn door deze man naar omliggende clubs. Mijn verzoek

 • Ik zou van de penningmeesters van de afgelopen jaren graag willen weten of bovenstaande klopt.
 • Ik zou van de voorzitter willen weten of bovenstaande klopt.
 • Ik zou dit punt graag op de agenda van de volgende ALV hebben.

Alleen heb ik geen stemrecht en kan daar niet bij zijn. Dat is een extra reden waarom ik nu na al die jaren vertrek, hoewel ik me ergens nog UVVer voel.

Ik wens UVV veel succes maar denk dat dat alleen maar kan als het een echt open en transparant club wordt. Ga met elkaar de discussie aan. Open en eerlijk en niet in de achterkamertjes. Dat zal soms pijnlijk worden maar dit forum zou er natuurlijk nooit gekomen zijn als het bestuur open en transparant had gecommuniceerd.

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 7:41 am
GoodGovernanceUVV
(@goodgovernanceuvv)
Active Member

Beste @uvverinhartennieren

Het verhaal dat je beschrijft is het grootste publieke geheim, zowel binnen als buiten UVV. Waar rook is, is vuur. Al is er maar een fractie waar van wat jij beschrijft. Dit is wat ik eerder bedoelde: een vertrek van de voorzitter heeft geen enkele zin als ook niet de personages daaromheen ergens anders hun heil gaan zoeken. Het gaat niet alleen om Mr. X, maar ook om de personen met wie hij zich omringt en om de personen die financieel aan hem gelieerd zijn. Mr. X ontleent niet alleen macht op basis van geld, maar ook door mensen die dit aan de kaak proberen te stellen te dreigen met juridische stappen. De angstcultuur is daarmee compleet binnen UVV. Het is niet voor niks dat Mr. X schichtig en omringd met paranoia bij UVV rondloopt. Het lijkt me dat deze man vele vijanden heeft. 

De vraag is en blijft echter waarom het voor deze Mr. X zo belangrijk is om met deze handelwijzen door te gaan. Zou het echt gaan om ervoor te zorgen dat zijn zoons in de betere teams zitten? Als dat zo zou zijn, dan is dat ronduit zielig en zou sprake kunnen zijn van het Napoleon-complex. Daarmee wordt gedoeld op een overgecompenseerd gevoel van minderwaardigheid. Waarschijnlijk is er meer aan de hand, maar dat valt door ons gewone mensen niet te bewijzen. Forensische accountants of onderzoeksjournalisten zouden zich hier eigenlijk eens in moeten duiken. Sterker nog, dat is een tijd geleden al eens gedaan ( https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241855-in-een-op-de-drie-gemeenten-is-een-criminele-suikeroom-actief.html) en dan schrik ik wel van de term 'lokale weldoener'. De vraag blijft steeds: wat voor hoger belang heeft deze Mr. X? En de vraag is: welke klokkenluider moet er aan te pas komen om dit tot op de bodem uit te zoeken? 

Deze gang van zaken, laten we het voor het gemak maar even loskoppelen van Mr. X, is potentieel gevaarlijk voor UVV. Als het een publiek geheim is, dan moeten vertegenwoordigers van de gemeente dit toch ook weten? Hopelijk komt UVV niet terecht in praktijken zoals die bij Magreb in het verleden. Daar worden complete jaargangen jeugdspelers alleen maar de dupe van. 

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 8:54 am
Clubbelang
(@clubbelang)
Active Member

Mr X is toch gewoon de familie van Elmt? Of vergis ik mij? 

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 9:34 am
Pagina 1 / 2

UVV, een club van deze tijd!

Blijf of de hoogte via 

onze socials of mail!