Forum

Een vereniging als UVV valt of staat met de leden. De leden zijn de club, ze betalen, zijn betrokken, bepalen de cultuur en moeten het warme clubgevoel hebben bij de vereniging. Wanneer dat stopt, zullen leden voor andere verenigingen kiezen. Dat hebben we vorig jaar gezien en we zien dat ook dit jaar weer een groot verloop te verwachten is.

Door leden weer centraal te zetten denken we dat de club de situatie zou kunnen keren. Het blijkt echter niet eenvoudig om een cultuuromslag binnen UVV te organiseren. Vandaar deze website en de vraag om jullie input in het forum.

Graag met respect voor ieders mening en zonder te schelden of te beledigen. Negatieve of beledigende opmerkingen verwijderen wij van dit forum.

Artikel Telegraaf 2...
 
Notifications
Clear all

[Belangrijk] Artikel Telegraaf 26 mei 2020  

Pagina 2 / 2
  RSS
overuvvvoetbal
(@overuvvvoetbal)
Lid Admin

Vandaag is het volgende artikel gepubliceerd in de Telegraaf.

ReageerCitaat
Geplaatst : 26/05/2020 8:03 am
UVVerinhartennieren
(@uvverinhartennieren)
New Member

@clubbelang ja dat klopt...maar het gaat niet om de persoon (hoewel...)

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 9:46 am
UVVerinhartennieren
(@uvverinhartennieren)
New Member

Onderstaande is uit de notulen van UVV gaat over X. (in dit geval Iemand-bij-UVV)

 

Oorzaak:

Iemand-bij-UVV doet financiële toezeggingen aan (individuele) UVV selectiespelers zonder het bestuur daar (vooraf) over te informeren en zonder goedkeuring van het bestuur voor deze handelswijze (betalen van spelers).

 

UVV logboek - Iemand-bij-UVV

 

Oktober 2018

Voorstel incl. randvoorwaarden voor op te richten Sponsor Commissie door Iemand-bij-UVV aan bestuur UVV. Zie Bestuur documentatie + Notulen 18 oktober 2017. Het voorstel incl randvoorwaarden beschrijft het labelen van binnen te halen gelden door de sponsorcommissie. Daar is het bestuur op tegen. Als een van die doelen voor de komende jaren wordt genoemd: Afschaffen contributie zondag één, en een bonus puntensysteem voor zondag één.

 

In een volgend gesprek met Iemand-bij-UVV, inzake de op te richten Sponsorcommissie en het besteden van binnenkomende sponsorgelden, heeft het bestuur (bestuurslid 1, bestuurslid 2) deze boodschap overgebracht. De sponsorcommissie is daarna aan de slag gegaan met het opzetten van de commissie en het binnenhalen van sponsors.

 

Januari 2018

In januari 2018 werd het UVV bestuur geconfronteerd met het voldongen feit dat aan de (toekomstige) selectie van UVV Zondag 1 met ingang van het seizoen 2018-2019 wedstrijd-/winstpremies zouden worden uitbetaald. Deze toezegging is gedaan door Iemand-bij-UVV. Het UVV bestuur was hiervan niet op de hoogte. (zie UVV Bestuur notulen 10-01-2018) Het UVV beleid is (was tot op dat moment) dat er geen betalingen werden gedaan aan spelers of teams.

 

De gedane toezegging komt neer op:

 • Alle spelers die in seizoen 2018-2019 bij de wedstrijdselectie zitten, krijgen per gewonnen wedstrijd XXX euro per persoon.
 • Dit geld wordt betaald door “De Vrienden van UVV” en Iemand-bij-UVV staat persoonlijk garant voor deze premies

 

Het bestuur had om meerdere redenen moeite met deze gang van zaken:

 1. Het bestuur is hier vooraf niet in gekend
 2. Het bestuur wordt derhalve geconfronteerd met een ‘de facto’ beleidswijziging waarover wij geen zeggenschap over heeft gehad en waarvoor zij, als puntje bij paaltje komt, wel op aangesproken wordt en verantwoordelijk voor wordt geacht
 3. Het gaat tegen het lopende beleid in van UVV
 4. Het creëert een potentiële machtspositie voor De Vrienden van UVV / Iemand-bij-UVV binnen de club/selectie (wie betaalt, bepaalt..) die ongewenst en ongezond wordt geacht.

 

aangegeven niet blij te zijn met deze gang van zaken en tevens aangegeven dat het UVV Bestuur te allen tijde op de hoogte moet zijn en goedkeuring moet hebben gegeven aan dergelijke (beleids)ingrijpende toezeggingen. Geldstromen en afspraken zouden transparant en inzichtelijk moeten zijn voor het UVV bestuur. Binnenkomende gelden worden besteed conform het door de ALV goedgekeurde technisch plan en jaarlijkse budgetten.

 

Aangezien de toezegging al was gedaan, de “geest niet meer terug in de fles kon” en de afspraak helder was en voor het collectief van het team gold, heeft het bestuur besloten de toezegging niet in te trekken onder de volgende voorwaarden:

 • Het moet duidelijk zijn dat de toezegging is gedaan door “De Vrienden van UVV” en dat de gelden ook daar vandaan komen.
 • Mochten er in de toekomst om wat voor reden dan ook discussies ontstaan dan is het bestuur van UVV Voetbal hiervoor niet aansprakelijk.
 • Aanvullende of nieuwe afspraken/toezeggingen worden niet gemaakt zonder goedkeuring vooraf van het UVV bestuur.

 

Juni 2018

11-12 juni 2018:

Van diverse bronnen uit verschillende geledingen van de club, krijgt het bestuur (bestuurslid 2) te horen dat er door Iemand-bij-UVV aan (toekomstige) selectiespelers individuele financiële toezeggingen worden gedaan om bij UVV te blijven of te komen voetballen. Het zou gaan om spelers voor de zondag 1 selectie en om jeugdspelers van JO19-1. Ook zou het bestuur hiervan op de hoogte zijn. Deze betrokkenen geven daarbij aan niet achter dit “beleid” te staan en zich als vrijwilliger terug te trekken als dit inderdaad het (door het UVV Bestuur goedgekeurd) beleid is. XX  geeft direct aan dat hij persoonlijk niet op de hoogte is, en een rondje langs de overige 3 bestuursleden zal maken om dit bij hen te verifiëren.

 

Uit die rondgang blijkt dat geen van de bestuursleden op de hoogte is van deze gang van zaken. Besloten wordt het punt te agenderen voor de reeds geplande bestuursvergadering van 13 juni 2018.

 

13 juni 2018:

21.02u: Tijdens de bestuursvergadering maar vlak voordat bovenstaand agendapunt aan de orde is, ontvangt het bestuur een mail van een deel van de Zondag 1 selectie waarin zij dezelfde signalen afgeven en hun zorgen uiten over deze gang zaken. Zij zijn om meerdere redenen tegen het betalen van individuele spelers. Zij vragen een gesprek aan met het bestuur, ook al omdat de overschrijvingstermijn binnenkort sluit (15 juni 23.59u) en zij twijfelen of ze wel voor UVV willen blijven spelen als dit goedgekeurd beleid zou zijn.

 

Het UVV bestuur bespreekt de situatie en komt collectief tot de conclusie dat dit onacceptabel zou zijn en dat de direct betrokkenen om tekst en uitleg moet worden gevraagd. Iemand-bij-UVV wordt gebeld en uitgenodigd om direct langs te komen.

 

21.45u: desgevraagd geeft Iemand-bij-UVV aan dat hij inderdaad individuele financiële toezeggingen heeft gedaan om spelers te enthousiasmeren om bij UVV te komen voetballen. Het zou in totaal gaan om 4 spelers voor de Zondag 1 selectie (senioren), geen junioren. Het UVV bestuur maakt duidelijk dat het het niet eens is met deze gang van zaken en dat als eerste maatregel deze 4 jongens gebeld moeten worden om aan hen mede te delen dat ze van harte welkom zijn bij UVV, maar dat er geen sprake kan zijn van enige individuele, financiële vergoeding. Als voornaamste reden voor deze maatregel geeft het bestuur aan niet verantwoordelijk te willen en kunnen zijn voor dergelijke beleidsingrijpende toezeggingen. Het bestuur geeft collectief aan dat indien deze werkwijze toch wordt doorgevoerd zij hiervoor geen verantwoordelijkheid zullen nemen en per direct zal aftreden.

 

22.15u: Iemand-bij-UVV is ontdaan, geeft aan dat hij hierover na moet denken maar verlaat uiteindelijk de vergadering met de toezegging dat hij de 4 jongens zal bellen met deze mededeling.

 

14 juni 2018:

Iemand-bij-UVV geeft bij Bestuurlid 3 aan dat hij de 4 jongens heeft gebeld en de boodschap heeft overgebracht. Uit de ledenadministratie blijkt dat 1 van de 4 zich op die dag ook weer heeft uitgeschreven als lid van UVV (overschrijving ingetrokken).

 

‘s Avonds is de laatste training van de Zondag 1 selectie voor de beslissende promotiewedstrijd van zondag voor een plek in de 3e klasse. De hele selectie aangevuld met JO19-1 spelers is aanwezig. JO19-1 trainer en assistent trainer van Zondag 1 Trainer 1 is/raakt geëmotioneerd en scheldt luidkeels en voor iedereen rond het hoofdveld (inclusief jeugdspelers) duidelijk hoorbaar op spelers, teamleider en hoofdtrainer van Zondag 1 (“Verraders, NSB-ers, …”). Ook diens broer (Lid 1) die in eerste instantie werd ingezet om zijn broer tot rust te manen, mengt zich uiteindelijk in deze emotionele scheldkanonnade.

 

Na afloop van de training komt een deel van de selectie met het UVV bestuur bijeen om de situatie te bespreken. Het bestuur licht de situatie, voorgeschiedenis en haar positie (allen conform bovenstaande) toe. De selectie geeft aan:

 • Blij te zijn met de openheid en het standpunt van het bestuur
 • Sterk in twijfel te trekken dat het slechts om 4 spelers zou gaan
 • Zorgen te hebben over de (team)samenstelling van het team en met name de staf rond het team, aangezien Iemand-bij-UVV de beoogd teamleider is voor Z1 2018-2019 en Trainer 1 de beoogd assistent trainer van Z1 2018-2019
 • Te twijfelen of ze aanstaande zondag wel in actie willen komen voor UVV in de promotiewedstrijd en of ze zich alsnog voor de deadline van 15 juni zullen overschrijven naar een andere vereniging.

 

In het gesprek wordt die laatste twijfel, zonder directe toezeggingen te (kunnen) doen, door het bestuur weggenomen.

 

Zondag 17 juni

00.15u Het UVV Bestuur ontvangt een mail van Hoofd Bovenbouw Lid 2, waarin hij aangeeft dat hem is gevraagd om zaken in werking te stellen om een zaterdag 1 op te gaan zetten. De vraag komt omdat “deze mensen geen basis meer zien om samen te werken met de selectie van de Z1. Deze mensen zien dit als oplossing om voor alle leden het beste eruit te halen en zien geen weg terug”. Lid 2 is benieuwd hoe het bestuur dit ziet aangezien zij leidend is in deze uitspraak. Lid 2 vraagt voor maandagavond 18 juni uitsluitsel van het bestuur.

 

16.50u UVV Zondag 1 wint, met een voltallige selectie inclusief een aantal geselecteerde O19 junioren, na verlenging (2-2) en strafschoppen met 9-10 en promoveert naar de 3e klasse. Bij die wedstrijd en de aansluitende barbecue bij UVV, ter ere van de promotie, zijn Iemand-bij-UVV, Trainer 1 (vakantie) en Lid 2 afwezig.

 

 

 

 

 

 

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 9:47 am
UVVerinhartennieren
(@uvverinhartennieren)
New Member

Onderstaande is uit de notulen van UVV gaat over X. (in dit geval Iemand-bij-UVV)

 

Oorzaak:

Iemand-bij-UVV doet financiële toezeggingen aan (individuele) UVV selectiespelers zonder het bestuur daar (vooraf) over te informeren en zonder goedkeuring van het bestuur voor deze handelswijze (betalen van spelers).

 

UVV logboek - Iemand-bij-UVV

 

Oktober 2018

Voorstel incl. randvoorwaarden voor op te richten Sponsor Commissie door Iemand-bij-UVV aan bestuur UVV. Zie Bestuur documentatie + Notulen 18 oktober 2017. Het voorstel incl randvoorwaarden beschrijft het labelen van binnen te halen gelden door de sponsorcommissie. Daar is het bestuur op tegen. Als een van die doelen voor de komende jaren wordt genoemd: Afschaffen contributie zondag één, en een bonus puntensysteem voor zondag één.

 

In een volgend gesprek met Iemand-bij-UVV, inzake de op te richten Sponsorcommissie en het besteden van binnenkomende sponsorgelden, heeft het bestuur (bestuurslid 1, bestuurslid 2) deze boodschap overgebracht. De sponsorcommissie is daarna aan de slag gegaan met het opzetten van de commissie en het binnenhalen van sponsors.

 

Januari 2018

In januari 2018 werd het UVV bestuur geconfronteerd met het voldongen feit dat aan de (toekomstige) selectie van UVV Zondag 1 met ingang van het seizoen 2018-2019 wedstrijd-/winstpremies zouden worden uitbetaald. Deze toezegging is gedaan door Iemand-bij-UVV. Het UVV bestuur was hiervan niet op de hoogte. (zie UVV Bestuur notulen 10-01-2018) Het UVV beleid is (was tot op dat moment) dat er geen betalingen werden gedaan aan spelers of teams.

 

De gedane toezegging komt neer op:

 • Alle spelers die in seizoen 2018-2019 bij de wedstrijdselectie zitten, krijgen per gewonnen wedstrijd XXX euro per persoon.
 • Dit geld wordt betaald door “De Vrienden van UVV” en Iemand-bij-UVV staat persoonlijk garant voor deze premies

 

Het bestuur had om meerdere redenen moeite met deze gang van zaken:

 1. Het bestuur is hier vooraf niet in gekend
 2. Het bestuur wordt derhalve geconfronteerd met een ‘de facto’ beleidswijziging waarover wij geen zeggenschap over heeft gehad en waarvoor zij, als puntje bij paaltje komt, wel op aangesproken wordt en verantwoordelijk voor wordt geacht
 3. Het gaat tegen het lopende beleid in van UVV
 4. Het creëert een potentiële machtspositie voor De Vrienden van UVV / Iemand-bij-UVV binnen de club/selectie (wie betaalt, bepaalt..) die ongewenst en ongezond wordt geacht.

 

aangegeven niet blij te zijn met deze gang van zaken en tevens aangegeven dat het UVV Bestuur te allen tijde op de hoogte moet zijn en goedkeuring moet hebben gegeven aan dergelijke (beleids)ingrijpende toezeggingen. Geldstromen en afspraken zouden transparant en inzichtelijk moeten zijn voor het UVV bestuur. Binnenkomende gelden worden besteed conform het door de ALV goedgekeurde technisch plan en jaarlijkse budgetten.

 

Aangezien de toezegging al was gedaan, de “geest niet meer terug in de fles kon” en de afspraak helder was en voor het collectief van het team gold, heeft het bestuur besloten de toezegging niet in te trekken onder de volgende voorwaarden:

 • Het moet duidelijk zijn dat de toezegging is gedaan door “De Vrienden van UVV” en dat de gelden ook daar vandaan komen.
 • Mochten er in de toekomst om wat voor reden dan ook discussies ontstaan dan is het bestuur van UVV Voetbal hiervoor niet aansprakelijk.
 • Aanvullende of nieuwe afspraken/toezeggingen worden niet gemaakt zonder goedkeuring vooraf van het UVV bestuur.

 

Juni 2018

11-12 juni 2018:

Van diverse bronnen uit verschillende geledingen van de club, krijgt het bestuur (bestuurslid 2) te horen dat er door Iemand-bij-UVV aan (toekomstige) selectiespelers individuele financiële toezeggingen worden gedaan om bij UVV te blijven of te komen voetballen. Het zou gaan om spelers voor de zondag 1 selectie en om jeugdspelers van JO19-1. Ook zou het bestuur hiervan op de hoogte zijn. Deze betrokkenen geven daarbij aan niet achter dit “beleid” te staan en zich als vrijwilliger terug te trekken als dit inderdaad het (door het UVV Bestuur goedgekeurd) beleid is. XX  geeft direct aan dat hij persoonlijk niet op de hoogte is, en een rondje langs de overige 3 bestuursleden zal maken om dit bij hen te verifiëren.

 

Uit die rondgang blijkt dat geen van de bestuursleden op de hoogte is van deze gang van zaken. Besloten wordt het punt te agenderen voor de reeds geplande bestuursvergadering van 13 juni 2018.

 

13 juni 2018:

21.02u: Tijdens de bestuursvergadering maar vlak voordat bovenstaand agendapunt aan de orde is, ontvangt het bestuur een mail van een deel van de Zondag 1 selectie waarin zij dezelfde signalen afgeven en hun zorgen uiten over deze gang zaken. Zij zijn om meerdere redenen tegen het betalen van individuele spelers. Zij vragen een gesprek aan met het bestuur, ook al omdat de overschrijvingstermijn binnenkort sluit (15 juni 23.59u) en zij twijfelen of ze wel voor UVV willen blijven spelen als dit goedgekeurd beleid zou zijn.

 

Het UVV bestuur bespreekt de situatie en komt collectief tot de conclusie dat dit onacceptabel zou zijn en dat de direct betrokkenen om tekst en uitleg moet worden gevraagd. Iemand-bij-UVV wordt gebeld en uitgenodigd om direct langs te komen.

 

21.45u: desgevraagd geeft Iemand-bij-UVV aan dat hij inderdaad individuele financiële toezeggingen heeft gedaan om spelers te enthousiasmeren om bij UVV te komen voetballen. Het zou in totaal gaan om 4 spelers voor de Zondag 1 selectie (senioren), geen junioren. Het UVV bestuur maakt duidelijk dat het het niet eens is met deze gang van zaken en dat als eerste maatregel deze 4 jongens gebeld moeten worden om aan hen mede te delen dat ze van harte welkom zijn bij UVV, maar dat er geen sprake kan zijn van enige individuele, financiële vergoeding. Als voornaamste reden voor deze maatregel geeft het bestuur aan niet verantwoordelijk te willen en kunnen zijn voor dergelijke beleidsingrijpende toezeggingen. Het bestuur geeft collectief aan dat indien deze werkwijze toch wordt doorgevoerd zij hiervoor geen verantwoordelijkheid zullen nemen en per direct zal aftreden.

 

22.15u: Iemand-bij-UVV is ontdaan, geeft aan dat hij hierover na moet denken maar verlaat uiteindelijk de vergadering met de toezegging dat hij de 4 jongens zal bellen met deze mededeling.

 

14 juni 2018:

Iemand-bij-UVV geeft bij Bestuurlid 3 aan dat hij de 4 jongens heeft gebeld en de boodschap heeft overgebracht. Uit de ledenadministratie blijkt dat 1 van de 4 zich op die dag ook weer heeft uitgeschreven als lid van UVV (overschrijving ingetrokken).

 

‘s Avonds is de laatste training van de Zondag 1 selectie voor de beslissende promotiewedstrijd van zondag voor een plek in de 3e klasse. De hele selectie aangevuld met JO19-1 spelers is aanwezig. JO19-1 trainer en assistent trainer van Zondag 1 Trainer 1 is/raakt geëmotioneerd en scheldt luidkeels en voor iedereen rond het hoofdveld (inclusief jeugdspelers) duidelijk hoorbaar op spelers, teamleider en hoofdtrainer van Zondag 1 (“Verraders, NSB-ers, …”). Ook diens broer (Lid 1) die in eerste instantie werd ingezet om zijn broer tot rust te manen, mengt zich uiteindelijk in deze emotionele scheldkanonnade.

 

Na afloop van de training komt een deel van de selectie met het UVV bestuur bijeen om de situatie te bespreken. Het bestuur licht de situatie, voorgeschiedenis en haar positie (allen conform bovenstaande) toe. De selectie geeft aan:

 • Blij te zijn met de openheid en het standpunt van het bestuur
 • Sterk in twijfel te trekken dat het slechts om 4 spelers zou gaan
 • Zorgen te hebben over de (team)samenstelling van het team en met name de staf rond het team, aangezien Iemand-bij-UVV de beoogd teamleider is voor Z1 2018-2019 en Trainer 1 de beoogd assistent trainer van Z1 2018-2019
 • Te twijfelen of ze aanstaande zondag wel in actie willen komen voor UVV in de promotiewedstrijd en of ze zich alsnog voor de deadline van 15 juni zullen overschrijven naar een andere vereniging.

 

In het gesprek wordt die laatste twijfel, zonder directe toezeggingen te (kunnen) doen, door het bestuur weggenomen.

 

Zondag 17 juni

00.15u Het UVV Bestuur ontvangt een mail van Hoofd Bovenbouw Lid 2, waarin hij aangeeft dat hem is gevraagd om zaken in werking te stellen om een zaterdag 1 op te gaan zetten. De vraag komt omdat “deze mensen geen basis meer zien om samen te werken met de selectie van de Z1. Deze mensen zien dit als oplossing om voor alle leden het beste eruit te halen en zien geen weg terug”. Lid 2 is benieuwd hoe het bestuur dit ziet aangezien zij leidend is in deze uitspraak. Lid 2 vraagt voor maandagavond 18 juni uitsluitsel van het bestuur.

 

16.50u UVV Zondag 1 wint, met een voltallige selectie inclusief een aantal geselecteerde O19 junioren, na verlenging (2-2) en strafschoppen met 9-10 en promoveert naar de 3e klasse. Bij die wedstrijd en de aansluitende barbecue bij UVV, ter ere van de promotie, zijn Iemand-bij-UVV, Trainer 1 (vakantie) en Lid 2 afwezig.

 

 

 

 

 

 

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 9:50 am
GoodGovernanceUVV
(@goodgovernanceuvv)
Active Member

Dat zijn nogal wat onthullingen van @uvverinhartennieren. Bij UVV loopt dus gewoon een lokale suikeroom en zijn familie rond te marchanderen. Famiebedeijf UVV. Ik zou zeggen: wegwezen. Geld maakt meer kapot dan ons lief is. 

Wat voor invloed zou suikeroompje gehad hebben bij de beslissing om een Zaterdag 1 te formeren? Is het niet toevallig dat JO19-1 wegloopt naar PVCV? 

UVV moet schoon schip maken...dat kan alleen met relatief onhankelijke mensen. 

ReageerCitaat
Geplaatst : 01/06/2020 11:37 am
UVV 2020 Respect
(@uvv-2020-respect)
New Member

Zoals ik nu alle verhalen lees is de enige conclusie dat het nu ondertussen toch wel eens tijd wordt dat mr X- Michel van Elmpt- Eigenaar UVV  zichzelf eens goed in de spiegel bekijkt, tijd voor zelfreflectie en samen met zijn “vertrouwenspersonen” op stapt en plaats maakt voor de jonge generatie welke wel met respect elkaar bedienen en waardering hebben voor een ieder zijn kwaliteit,  prestatie of vaardigheden.

Zijn methodiek is namelijk al 10 jaar de rode draad voor heel veel ellende bij UVV zonder 1 vorm van verantwoordelijkheid binnen de gelederen.  

Maar ja Geld is Macht en wie macht heeft wil dit ook zo behouden……en de geschiedenis wordt helaas geschreven door mensen met Geld en Macht.

Zoals de voorzitter al heeft aangegeven tijdens ALV was UVV een “roemruchte” club (geschiedenis) en nu wordt het eens tijd om een “leuke” club te worden (toekomst).

UVV het gaat je goed……………………….

ReageerCitaat
Geplaatst : 02/06/2020 3:01 pm
Trainer vond het leuk
UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member
Geplaatst door: @clubbelang

Mr X is toch gewoon de familie van Elmt? Of vergis ik mij? 

Lijkt mij geen twijfel over.

 

Om even op dat meidenteam terug te komen. Het bestuur staat vrijwel los van het meidenvoetbal. Ze hebben zelfs dikke ruzie gehad met het meidenvoetbal. Ze hebben nog geluk dat er binnen het meidenvoetbal een aantal mensen alles vrij onafhankelijk van het bestuur doen waardoor er nu wat onderlinge rust is. Dat was eerder wel anders toen het bestuur zich mengde in het meidenvoetbal.

Wat betreft het opzeggen uiterlijk op de 31ste.. Daarna zit je dus vast aan de contributie, wat op zich niet onlogisch is. Maar om het dan ng te verhogen voor dit jaar lijkt me vreemd. Stel dat ze het veel verhogen dan moet je toch kunnen weigeren en alsnog op kunnen stappen? We hebben allemaal al 4 maanden contributie betaald zonder dat daar iets voor terug is gekomen. Stel dat ze na de optie omover te kunnen schrijven de contributie verhogen dan zitten ook hiermee fout volgens mij.

ReageerCitaat
Geplaatst : 04/06/2020 10:41 pm
Marchel Neplenbroek
(@marchel-neplenbroek)
New Member

@uvvmoetanders

Contributie kan alleen via de ALV verhoogt worden staat in de KVK UVV.   dus is nu niet aan de orde.  

ReageerCitaat
Geplaatst : 07/06/2020 5:07 pm
UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member
Geplaatst door: @marchel-neplenbroek

@uvvmoetanders

Contributie kan alleen via de ALV verhoogt worden staat in de KVK UVV.   dus is nu niet aan de orde.  

Op zich zou dat geruststellend moeten zijn maar het huidige bestuur gaat wel vaker 'creatief' met de regels om. Niet dat ik nu nog denk dat ze automatisch de contributie omhoog gooien maar ik sluit het ook niet uit. Daarnaast is de ALV een farce natuurlijk als er nog geen 10% van de leden stemt, of het recht krijgt om te stemmen.

ReageerCitaat
Geplaatst : 09/06/2020 8:28 am
Pagina 2 / 2

UVV, een club van deze tijd!

Blijf of de hoogte via 

onze socials of mail!