Forum

Een vereniging als UVV valt of staat met de leden. De leden zijn de club, ze betalen, zijn betrokken, bepalen de cultuur en moeten het warme clubgevoel hebben bij de vereniging. Wanneer dat stopt, zullen leden voor andere verenigingen kiezen. Dat hebben we vorig jaar gezien en we zien dat ook dit jaar weer een groot verloop te verwachten is.

Door leden weer centraal te zetten denken we dat de club de situatie zou kunnen keren. Het blijkt echter niet eenvoudig om een cultuuromslag binnen UVV te organiseren. Vandaar deze website en de vraag om jullie input in het forum.

Graag met respect voor ieders mening en zonder te schelden of te beledigen. Negatieve of beledigende opmerkingen verwijderen wij van dit forum.

Notifications
Clear all

De AVL van 17 september  

UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member

Vorige week was er de AVL waarop het demissionaire bestuur definitief zou aftreden. We zijn een week verder en er is nog niets naar buiten gekomen over wat er binnen de deuren van deze vergadering is gebeurd. Dat beloofd opnieuw weinig goeds.

Laat ik dan me dan maar een beetje uitspreken over wat de leden schijnbaar niet mogen weten. In het kader van de beloofde transparantie.

De primaire motivatie voor deze ALV was de 'verkiezing voor het vervangende bestuur'. 'Vice voorzitter Ouchene' had de afgelopen periode de taak om een nieuw bestuur te vormen dat het demissionaire bestuur zou gaan vervangen. Vanzelfsprekend was er meer te doen binnen de club maar dit was aangekondigd als ongeveer de meest belangrijke taak die hij op zich zou nemen.

Dat is geen eenvoudige taak wanneer je tegenover een demissionair bestuur staat waar de onvrede en wrok hoog zit. Niet alleen is het de taak om met een sluitend bestuur te komen vanuit de puinhoop die er inmiddels is bij UVV, ook moet het voldoen aan alle statutaire regels (waarbij in meerdere gevallen vraagtekens gezet kunnen worden). De statuten zijn niet ingesteld op de puinhoop die er nu is en het demissionaire bestuur doet er alles aan om daar dankbaar gebruik van te maken. 

Zo is het demissionaire bestuur nog verantwoordelijk voor alle operationele taken, maar heeft het aangegeven om geen mails meer te beantwoorden. Sterker nog, het demissionaire bestuur doet vrijwel niets meer op dat vlak maar draagt ook niets over. Hierdoor zullen er steeds meer problemen komen waar leden direct of indirect hinder van ondervinden. Of het nu gaat om zaken als de aanschaf van materiaal of het gezond houden van de financiële positie van de club (is bij u de contributie al afgeschreven?). Het lijkt de doelstelling van het demissionaire bestuur om de puinhoop zo groot mogelijk te maken voor een volgend bestuur en daarmee een potentieel volgend bestuur te ontmoedigen. In lijn hiermee ligt ook de vraag van de financiële positie van UVV. Stond er nou 115.000 op de balans of 15.000? Oh, het is toch in eens 15.000? Kunnen we die 100.000 ergens afschrijven?

Op de ALV heeft de heer Ouchene een nieuw bestuur voorgesteld. Echter, zoals eerder aangegeven trek ik het vermogen van de heer Ouchene binnen het bestuur in twijfel. Het was voor het demissionaire bestuur dan ook niet moeilijk om het voorgestelde bestuur af te keuren en de stemming aan te passen. Volgens het demissionaire bestuur bestond het vervangende bestuur van Ouchene uit te weinig personen conform de statuten. Dat er in het verleden vaker besturen zijn geweest met evenveel personen en dezelfde statuten was voor het demissionaire bestuur geen motivatie om het nu opnieuw toe te staan. Dat het niet toegestaan is op de ALV zelf een stemming aan te passen -conform de statuten- bleek geen bezwaar voor dit demissionaire bestuur. Tevens lijkt het geen bezwaar dat er van alles mist op de website wat er volgens de statuten ook zou moeten staan. Missie, visie en kernwaarden? niet op de site. Bestuur? Niet op de site.. Commissies? niet op de site.

Ook even voor een groter beeld van de situatie. UVV heeft momenteel ruim 1.000 leden, waarvan ongeveer de helft jeugdleden. Deze ongeveer 50% jeugdleden hebben voor (en door) dit demissionaire bestuur geen stemrecht of invloed. Dan blijven er een goede 500 (niet-jeugd)leden over die wel stemrecht hebben. Op de ALV zijn pak hem beet 20 tot 22 mensen aanwezig. Trek het bestuur er af en je zit met ongeveer 15 leden. Van deze 15 leden staat er vrijwel niemand op het veld, hooguit 1 of 2 misschien. De rest zijn 'leden van verdienste' of andere 'oude mannen' met een rol binnen de club. Om een stemming te winnen moet eerst de demissionaire voorzitster de stemming op de agenda zetten. In het geval van agenda-punten van buitenaf moet dit ver van te voren aangekondigd worden of het komt niet op de agenda. Het komt eveneens niet op de agenda als het de demissionaire voorzitster niet uit komt (er is altijd wel een motivatie). Naast het bestuur is er dus een 'vertegenwoordiging van de leden' van pak hem beet 15 man, op de ruim duizend leden. Dus 1,5% van de leden bepalen voor de andere 98,5% wat de koers is.

Een nieuwe impasse is het resultaat, felicitaties voor het demissionaire bestuur, erg knap. Ze zijn dus afgetreden maar werken iedere vorm voor een nieuw bestuur tegen waardoor ze demissionair de boel blijven kapen.

Is er een oplossing? 
Iedereen die met dit bestuur te maken heeft gehad weet dat het vooraf een verloren strijd lijkt om de boel vlot te trekken. Het zou geweldig zijn als er een alternatieve ledenvergadering zou komen waarbij alle leden, inclusief jeugdleden aanwezig mogen zijn. Dit zal dus geheel buiten UVV om moeten gaan aangezien het bestuur alle opties binnen UVV blokkeert. Het zou wenselijk zijn als daar minimaal een stuk of 50 leden met stemrecht achter zouden staan. Er zou een nieuw bestuur gevormd kunnen worden geheel buiten UVV en het oude bestuur om. Dit bestuur kan worden gepresenteerd in een volgende AVL en als er minimaal 50 leden met stemrecht aanwezig zijn dan zou het nieuwe bestuur gekozen kunnen worden. Zonder twijfel zal het demissionaire bestuur opnieuw proberen de boel tegen te houden maar het lijkt een laatste optie.

Tevens is het het inmiddels helder dat de puinhoop van dit bestuur dermate uit de hand is gelopen dat het verlenen van decharge niet een vanzelfsprekende formaliteit kan zijn. Wanneer je demissionair bent en aangeeft nog steeds alle verantwoordelijkheid te dragen en alle beslissingen te moeten nemen, maar vervolgens niets meer doet, dan is een bewijs van onbehoorlijk bestuur.

ReageerCitaat
Topic starter Geplaatst : 25/09/2020 11:55 am

UVV, een club van deze tijd!

Blijf of de hoogte via 

onze socials of mail!