Forum

Een vereniging als UVV valt of staat met de leden. De leden zijn de club, ze betalen, zijn betrokken, bepalen de cultuur en moeten het warme clubgevoel hebben bij de vereniging. Wanneer dat stopt, zullen leden voor andere verenigingen kiezen. Dat hebben we vorig jaar gezien en we zien dat ook dit jaar weer een groot verloop te verwachten is.

Door leden weer centraal te zetten denken we dat de club de situatie zou kunnen keren. Het blijkt echter niet eenvoudig om een cultuuromslag binnen UVV te organiseren. Vandaar deze website en de vraag om jullie input in het forum.

Graag met respect voor ieders mening en zonder te schelden of te beledigen. Negatieve of beledigende opmerkingen verwijderen wij van dit forum.

Notifications
Clear all

Hoe verder?  

OuderUVV
(@ouderuvv)
Active Member

Het bestuur van UVV doet nu niet niets doen. Ze moeten reageren. Ze laten voorlopig niets van zich horen en zeggen dat ze druk bezig zijn (wat klopt hoor want een club besturen in crisistijd (zowel opstand als Corona)) is niet makkelijk. 

Wat zou er moeten gebeuren? Ik denk dat er een Adviesraad moet komen die een plan gaat maken om UVV een club van deze tijd te maken. Dus met statuten die kloppen (met stemrecht voor iedereen) met mensen die er voor de club zitten (dus misschien moeten alle bestuursleden aftreden...en kunnen ze na de zomer zich weer kandidaat stellen) en met een helder pedagogisch technisch en financieel beleid. Knvb en Sport Utrecht kunnen daarbij helpen. 

en dan met terugwerkende kracht het nietig verklaren van de drie schorsingen, een nieuwe ALV plannen eind augustus en de lopende zaken door de huidige bestuursleden af laten handelen. 

de club heeft rust en leiderschap nodig. 

hoe kijken jullie hier tegenaan?

This topic was modified 8 maanden geleden by OuderUVV
ReageerCitaat
Topic starter Geplaatst : 27/05/2020 10:47 am
overuvvvoetbal vond het leuk
overuvvvoetbal
(@overuvvvoetbal)
Lid Admin

Dit is volgens mij en goed plan maar exact wat het bestuur juist niet wil. Dat is de oorzaak van de issues die er zijn. Dit plan geeft iedereen inspraak em er is een reele kans dat niet iedereen even gelukkig is met het bestuur dat nu krampachtig alles af wimpelt.

ReageerCitaat
Geplaatst : 27/05/2020 1:00 pm
GoodGovernanceUVV
(@goodgovernanceuvv)
Active Member

Een heel goed plan van @OuderUVV om te komen tot een Adviesraad. Dat is echter maar een deel van de oplossing, zie ook mijn bespiegelingen n.a.v. het Telegraaf-artikel elders op dit forum. Een Adviesraad heeft pas zin als er een tijdelijk bestuur komt dat een aantal zaken pragmatisch oppakt. Een van die zaken is het structureel beoordelen van onze voetbaltalenten op hoe ze het doen, spelers op de juiste plekken neerzetten zodat ze uitdaging hebben en beter kunnen worden. En als je dat met een paar man doet, dan is het jaarlijkse geëikel rondom teamindelingen ook makkelijker. Nu is dat omgeven met schimmige mist en riekt het naar vriendjespolitiek. Er zijn al behoorlijk wat talenten daardoor gillend weggerend. 

Maar dit geheel terzijde, terug naar het onderwerp. 

Ik vind dat het Bestuur als geheel, dus ook de geschorsten, moet opstappen. Iedereen is besmet en ook als de voorzitter zou opstappen wordt de situatie echt niet beter. Dan staat er waarschijnlijk wel weer een ander groepje op dat denkt het wel even te fiksen binnen UVV. Maar dat dacht die juridische hotshot Marjan Olfers al eerder bij Ajax te doen, maar dat is jammerlijk mislukt. Ieder nieuw groepje of bestuur wordt per definitie tegengewerkt door duistere krachten van personages die zo hun eigen belangen lijken te hebben.

Het zou mooi zijn als echte club-iconen (en dus niet de eminence grises van UVV) zoals Marco van Basten de vereniging hierbij kunnen helpen. Niet met geld, maar met kennis, uitstraling en draagvlak. Maar waarschijnlijk wil hij ook zijn vingers niet branden aan een club die van binnenuit in en in ziek lijkt te zijn. Ik ziet nog niet zo lang bij de club, maar dat zijn de beelden die bij mij opkomen. Al is maar een fractie waar van alle zaken die me onvermijderlijkerwijs via via ter ore komen, dan zit daar altijd een behoorlijke kern van waarheid in. 

 

 

This post was modified 8 maanden geleden by GoodGovernanceUVV
ReageerCitaat
Geplaatst : 28/05/2020 2:33 pm
UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member

Van Basten gaat hier niet bij helpen, zo'n sterke band met de club heeft hij ook weer niet. Iedereen die nu in het bestuur zit of er mee te maken heeft is besmet inderdaad. Maar wie is het niet? Ik denk dat het een neerwaardse spiraal is die niet goed meer komt. Hoewel Corona in het voordeel is van UVV zal de krimp in de ledenaantallen doorzetten. Het gevolg is dat contributie en vrijwilligersbijdrage (illegaal) omhoog gaan. Het gevolg daarvan is dat er nog meer leden weg zullen lopen. Uiteindelijk komt er een punt dat het bestuur dit niet meer kan verantwoorden en zal opstappen. Dan is de club al naar zijn gootje geholpen en zijn alle goede en serieuze leden, waaronder de jeugd (de toekomst) al vertrokken. Ik snap niet hoe de verantwoordelijken hiervoor zichzelf nog in de spiegel aan kunnen kijken.

ReageerCitaat
Geplaatst : 04/06/2020 9:31 pm
Marchel Neplenbroek
(@marchel-neplenbroek)
New Member

@ouderuvv

100 % mee eens .

Gelijk de commissies operationeel maken en vanuit deze commissies de club besturen. Mocht er een nieuwe voorzitter komen dan de nieuwe gelijk als vicevoorzitter laten starten en voor einde van de huidige bestuursperiode ingewerkt en  operationeel zijn (stoppen met beschuldigen) einddoel is het belangrijkste. 

In de nieuwe bestuurstructuur is mijn advies de commissies leidend maken.

Zo krijgt het nieuwe / bestaande bestuur een controleerde rol in plaats van de beleidsbepalers en dus meer vanuit de club. Samenhang en onderlinge steun.

De commissie zullen actiever aan de slag gaan met meer mensen die betrokken zijn bij dat onderwerp waar ze zich aan verboden hebben.

Dus ook meer betrokken mensen bij de club.

 

Groeten Marchel Neplenbroek. 

 

 

 

ReageerCitaat
Geplaatst : 07/06/2020 4:33 pm
UVVmoetanders
(@uvvmoetanders)
Eminent Member

Het zou helemaal top zijn, maar welk motief heeft het huidige bestuur om dit te willen?

ReageerCitaat
Geplaatst : 09/06/2020 7:19 am

UVV, een club van deze tijd!

Blijf of de hoogte via 

onze socials of mail!